Pratisyen Hekimlik Derneği

 Pratisyen Hekimlik Derneği Avrupa Pratisyenler Birliği "UEMO" üyesidir.

 

                                                                                                                                                            

 

GENEL PRATİSYENLİK  

ARAŞTIRMA PROJESİ YÖNERGESİ 

 

Proje Sahipleri                      : Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği

Proje Koordinatörü               : Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü

 

 

AMAÇ:  

Genel Pratisyenlik alanında Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından düzenlenen Genel Pratisyenlik Araştırma Projesi’nin amacı:

  Pratisyen hekimleri bilimsel araştırma yapmaya özendirmek,

  Birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak,

  Pratisyen hekimliğin akademik geleceğine katkıda bulunmaktır.

 

GENEL İLKELER: 

1-  Proje araştırma başvuruları 2002’den başlamak üzere yapılacaktır.

2 - Son başvuru tarihi söz konusu yılın 15 Mayıs’tır.

3 - Değerlendirme aşağıdaki bilişimdeki jüri tarafından yapılır.

            a) TTB Merkez Konseyi temsilcisi,

            b) Pratisyen Hekimlik Deneği temsilcisi,

            c) TTB Pratisyen Hekimler Kolu temsilcisi,

            d) Genel Pratisyenlik Enstitüsü temsilcisi,

e) Genel Pratisyenlik Enstitüsü tarafından belirlenecek 3 akademisyen üye.

 

           4 – Verilecek proje desteği her yıl Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından belirlenir.

           5 – Gönderilen ve değerlendirilen araştırmalar Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde sunulacak ve araştırmacı kongreye ücretsiz olarak katılacaktır.

           6- Katılım için pratisyen hekim olmak koşulu aranır. Birden fazla araştırma projesi ile katılınabilir. Araştırmalar tek kişi ya da bir ekip tarafından yapılmış olabilir. Ancak araştırmanın birinci derecede sorumlusu pratisyen hekim olmalıdır.

           7 – Ek 1 katılım formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

           8 – Araştırmanın konusu genel pratisyenlik uygulama alanına girmelidir.

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı