Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

 

         Dr. Ata SOYER          

DERNEĞİMİZİN  ONURSAL ÜYELERİNDEN 

DR. ATA SOYER’İ UNUTMAYACAĞIZ

  

Türkiye’de Pratisyen Hekimliğin bağımsız bir tıp disiplini olması için TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik Derneği ve TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü tarafından yürütülen mücadelenin(PRATİSYEN HEKİM HAREKETİNİN) en büyük destekçilerinden biridir Ata SOYER.  

Ata Soyer bu desteği bu alana ilişkin yaptığı yayınlar ve araştırmalarla sınırlı tutmamış , bu alanda yapılan etkinliklerde pratik olarak yer almıştır. Emeğini hiçbir zaman sakınmamış, ayrım yapmamıştır. Zorda kaldığımız, açmaza girdiğimiz zamanlarda çekinmeden yardım isteyebileceğimiz bir dost olmuştur. 

Genel Pratisyenlik mesleki eğitiminde ve eğiticilerinin yetiştirilmesindeki katkıları özverisi unutulmayacaktır. 

Ülkemizde pratisyen hekimliğin felsefesinden söz ediliyorsa,    Ata SOYER’i bunun dışında tutmak olanaksızdır.  

90 lı yılların başında pratisyen hekimlerin  “UZMANLAŞMAK KURTULUŞMU” manifestosuyla TTB, hekimlik ve sağlık ortamında biz de varız diyerek ortaya çıkmalarının büyük destekçilerindendir Ata SOYER.  

Ülkemizde pratisyen hekim kalmak değil pratisyen hekim olmak şiarıyla yola çıkarak genel pratisyenlik mesleğinin kurumsallaşması için çalışan tüm hekimler Ata SOYER’i hep yakınlarında hissetmişlerdir. 

Ata SOYER pratisyen hekim kongrelerimizin vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Özellikle mesleki politikalarının, sağlık politikalarının tartışıldığı oturumlardaki katkıları unutulmayacaktır. Sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı 1-2 kongre hariç bütün kongrelere katılmak için özel çaba harcamıştır.  

Özellikle Aile hekimliğinin ülkemizde uygulanmaya başlanılacağının açıklanmasından sonra yürütülen mücadelenin ideolojik hattının belirlenmesinde TTB PHK, TTB GPE ve PHD nin yanında yer almış önemli katkılar sunmuştur. Bu amaçla yapılan etkinliklerin(söyleşiler, paneller, mitingler) çoğunda yer almıştır. 

Ölümünden kısa süre sonra  arkadaşlarının onun anısına yayınladığı “AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? adlı TTB yayını bu konuya verdiği önemin bir göstergesidir. 

 

Bizler Ata SOYER’ in pratisyen hekimlik alanında yetiştirdiği öğrenciler olmaktan gurur duyuyoruz.  

 

Pratisyen hekimler olarak Ata SOYER’ in insanlık ve sağlık alanındaki emekten, özgürlükten, eşitlikten yana olan değerlerinin takipçisi ve savunucu olacağız. 

 

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ 

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı