Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

12 Mayıs 2015

Değerli meslektaşlarımız,

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla 28 Nisan da yapılan toplantıda, cumartesi nöbeti adı altında dayatılan fazla ve esnek çalışmaya karşı 20 -21-22 Mayıs (+23 Mayıs Cumartesi) tarihlerinde iş bırakma eylemi kararına Pratisyen Hekimlik Derneği olarak katılmaktayız.

Birinci basamak sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığının her gün artan şiddette esnek ve fazla çalışma dayatması ile  kendini daha huzursuz hissetmekte  ve geleceğe umutsuz bakmaktadır. 

Hepimizin bildiği gibi "Aile Hekimliği Uygulaması" ile hayatımıza giren çeşitli  performans uygulamaları ve ceza puanları  uygulamaları ile (kamu çalışanı  olmak yerine) tek taraflı sözleşmeye dayalı çalışma biçimi, birinci basamak sağlık çalışanlarına  iş ve gelir güvencesiz çalışmanın kapısını açmıştı. 

Bugün dayatılan ve insani hiç bir yanı olmayan fazla ve esnek çalışma koşulları bu çalışma biçiminin istenen! sonucudur. 

Bu dayatmalara P.H.D. olarak karşı çıkarken: 

  • Performans ve ceza puanı uygulamalarına son verilmesini,  
  • Kamu binalarında kamu görevlisi olarak hizmet vermemizin sağlanmasını, özlük haklarımızdaki kısıtlamaların kaldırılmasını,  
  • Halka eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir hizmet verebilmek için bölge tabanlı bir planlamanın yapılarak ekip hizmetinin sunulmasının sağlanmasını talep ediyoruz.  

Tüm meslektaşlarımızı GöREV e çağırıyoruz. 

 

Pratisyen Hekimlik Derneği Merkez Yönetim Kurulu 

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı