Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

 

 

Ülkemizde işçi sağlığı iş güvenliği alanındaki tablo gün geçtikçe daha da kararıyor. Artık kanıksanır hale gelinen iş cinayetlerinin, nasıl tespit edileceği bile belirsiz, her an çalışanların sağlığını tehdit eden meslek hastalıkları hepimizin gördüğü ana sorun olmayı sürdürüyor.

Bu tablodaki yerimizi daha iyi görebilmenin, neleri yapıp yapamadıklarımızın farkında olmanın, olumlu yönde değişim için ne yapılabiliri hep beraber konuşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

İşverenlerin daha fazla kâr hırsı, çalışan emekçilerin sağlığını ve yaşam hakkını tehdit ediyor hatta yok ediyor. İnsan sağlığı ve yaşam hakkının korunması için yapılması gerekenler kârdan kayıp olarak görülüyor. Ticari rekabette ilk vazgeçilecek gider kalemlerinin başında insan sağlığı ve yaşam hakkı için gereken yatırımlar geliyor.

Ne yazık ki iş kazalarına bağlı işçi ölümleri işin doğası / fıtrat olarak görülüyor... Bunları biliyoruz.

Kapitalizmin doğasında bulunan kâr hırsı ve maksimizasyonu sermaye sınıfını ve devleti bu alanda da işçi sınıfı karşısında taraf haline getiriyor.

Bu konudaki bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak, işyeri hekimliği kavramındaki değişimleri, OSGB olgusunu, taşeronlaşmanın işyeri hekimliği ve işçi sağlığı üzerine etkilerini, meslek hastalıkları hakkında güncel bilgileri, meslek hastalıklarının görünür olması gereken süreci ve engellerini paylaşmak, işyeri hekimlerinin rol ve sorumluluklarını, nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini tartışmak için 25-27 Aralık 2015’te düzenleyeceğimiz “İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri”nde birlikte olmayı hedefliyoruz.

http://www.istabip.org.tr/icerik/iyh2015/iyh2015.html

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı